Snoei geeft vooral groei, maar geen bloei. De macrophylla en de andere hier bedoelde soorten reageren niet zo goed op snoei.

De bloemknoppen worden gemaakt aan de takken van het vorige jaar. De knoppen zitten direct onder de bloemschermen van het afgelopen jaar. Dus als de plant wordt gesnoeid en veel takken worden weggeknipt zal de plant minder bloeien, maar ze zal daarentegen wel sneller groeien.

Als deze planten wat ouder worden en slechte oude takken te zien geven, kan men overwegen toch te snoeien. Dit kan het best door een aantal oude en zwakke takken geheel af te knippen tot op 5 cm boven de grond.

Uitdunnen dus, zodat de blijvende takken meer licht en ruimte krijgen.

Als de plant te groot wordt naar uw zin, is het verstandig wortelsnoei toe te passen. Zie onderstaand bij "Wortelsnoei". Snoeien is het meest zinvol in het voorjaar, na de laatste nachtvorst.

Wortelsnoei

Als u vindt dat de groei van de plant geremd zou moeten worden, kunt u dat realiseren door wortelsnoei toe te passen. Dit kan door met een scherpe schop rondom de plant de wortels door te steken. Naarmate dit dichter bij de plant gedaan wordt, zal de groei meer worden geremd.

Wortelsnoei kan men het best toepassen in de maanden maart of april.