Een hortensia heeft veel water nodig. In de zomermaanden van half mei tot met augustus wordt door de plant meer verdampt, dan door regenval aan water kan worden aangevoerd. Het is daarom in die maanden van belang, dat regelmatig water gegeven wordt.

Bovendien is het zo, dat een van de ideale standplaatsen voor een hortensia onder de beschutting van een boom of grote struik is, zodat een hele dag felle zon wordt tegengegaan. We moeten daarbij wel bedenken, dat bomen en struiken ook behoefte hebben aan veel water. Ze zullen vocht en voeding uit de grond halen. De hortensia, die veel water nodig heeft, zal tekort komen.

Zorg daarom dat u regelmatig water geeft. Vooral aan het begin of aan het eind van een warme dag.

Het is daarbij echter wel van belang, dat blad en bloem niet telkens nat worden bij een gietbeurt of beregening. Is de tuin te groot om met een gieter te gaan water geven, dan is het mogelijk over te gaan op druppelbevloeiing. Hiervoor zijn tegenwoordig eenvoudige systemen verkrijgbaar.

Regelmatig water gegeven in kleinere hoeveelheden kan door de grond beter worden opgenomen, dan in één keer een grote hoeveelheid water.

Voeding en bemesting

Water is de eerste levensbehoefte van de plant. Maar ook voeding is van belang. Wilt u mooi groen blad en mooie grote bloemschermen, dan zal een plant regelmatig voedsel moeten krijgen.

Maar bij hortensia's mag u gerust wat zuinig zijn met mest, de planten blijven dan compacter en steviger. Blauwe hortensia's hebben zelfs weinig voedsel nodig, ze worden blauwer in armere zure grond. U hebt de keuze uit meerdere mogelijkheden om de hortensia's in uw tuin gedurende het seizoen van voldoende voedsel te voorzien:

Belangrijk: Vanaf begin augustus de hortensia's in uw tuin geen voeding meer geven. De plant kan dan afharden en stevig de winter in gaan.

Gebreksverschijnselen

Het kan zijn dat de grond in uw tuin zodanig is, dat er gebreksverschijnselen optreden bij de plant.

De plant krijgt gele tot bijna witte bladeren, alleen de hoofdnerven zijn nog groen. Dit duidt op een gebrek aan ijzer. De grond heeft bijna altijd een te hoge pH waarde, wat wil zeggen dat er teveel kalk in de grond zit. Dit kan, doordat de grond van nature al erg kalkrijk is, bijvoorbeeld kleigrond, of door het veelvuldig geven van sterk kalkhoudend water. Overigens is het ene ras er gevoeliger voor dan het andere. Het is dus mogelijk, dat u meerdere verschillende hortensia's in uw tuin hebt, waarbij de een wel dit verschijnsel vertoont en de ander niet.

De oorzaak van het probleem kunt u volledig weg nemen op de manier, zoals we dat hebben omschreven bij "Het blauwen van de hortensia wil maar niet lukken".

Maar het gevolg kan ook bestreden worden, dat is minder bewerkelijk. Namelijk door de plant extra ijzer te geven. Gebruik hiervoor ijzerchelaat, dit is een ijzertoevoeging in een speciale vorm, die ook bij een hoge pH waarde van de grond door de plant kan worden opgenomen. Voor een struik van een meter hoogte en breedte is circa 5 gram ijzerchelaat voldoende, eventueel na 1 of 2 maanden te herhalen. De hoeveelheid doseren in verhouding tot de grootte van de struik !

De benodigde hoeveelheid ijzerchelaat oplossen in een ruime hoeveelheid water. Een overdosering kan de wortels verbranden, dus geef liever een paar keer vaker een lage dosering.

Na een of twee weken ziet u de bladkleur al verbeteren, alleen de oudere bladeren zullen niet meer helemaal bijkleuren.

Als u dit gebreksverschijnsel in uw tuin ontdekt en de pH waarde blijft hoog, dan is het verstandig in het volgende vroege voorjaar een of twee keer ijzerchelaat toe te dienen, zodat de nieuwe scheuten voldoende ijzer kunnen opnemen.